Clouseau Centraal Sportpaleis Antwerpen

In december 2014 gaf Clouseau voor een uitzinnig publiek een reeks concerten in het Antwerpse Sportpaleis. Één van de hoogtepunten tijdens de concerten was dat Koen Wouters over het publiek heen vloog. Dit deed hij maarliefst twee maal per concert zodat het voltallige publeik optimaal kon genieten van deze spectaculaire act.

Toprek Rigging leverde twee 3D Flying By Wire © systemen om dit spektakel te verwezenlijken.